Danh mục sản phẩm
Chọn hãng
Số tờ hủy
Miệng cắt
Dung tích thùng
Chất liệu hủy
-
Máy hủy giấy / hủy tài liệu
So sánh (Chọn nhiều nhất 3 sản phẩm)
3.800.000 ₫
(0 Nhận xét )
4.800.000 ₫
(0 Nhận xét )
5.720.000 ₫
(0 Nhận xét )
4.900.000 ₫
(0 Nhận xét )
4.600.000 ₫
(0 Nhận xét )
6.500.000 ₫
(0 Nhận xét )
7.100.000 ₫
(0 Nhận xét )
8.100.000 ₫
(0 Nhận xét )
22.500.000 ₫
(0 Nhận xét )
25.000.000 ₫
(0 Nhận xét )
5.080.000 ₫
(0 Nhận xét )
13.280.000 ₫
(0 Nhận xét )
7.700.000 ₫
(0 Nhận xét )
24.660.000 ₫
(0 Nhận xét )
43.000.000 ₫
(0 Nhận xét )
39.200.000 ₫
(0 Nhận xét )